اخبار برگزیده

رنگ خدا


صبغه الله و من احسن من الله صبغه؟!

میخواهیم تغییر کنیم....به کجا میخواهیم برویم؟

مقصد کجاست؟ مگر نه اینست که انا لله وانا الیه راجعون؟ پس راه ما به او ختم میشود و تلاش ماباید بر این باشد که رنگ او را پیدا کنیم

رنگ خدا! آری ! صبغه الله....رنگ خدا چگونه است؟ آن گونه که در دعاهایمان میخوانیم.دعای ابوحمزه! ...الهی انت الذی یحلم عنی حتی کانی لا ذنب لی...خدایا تو چنان حلیمانه بامن گنار روبرو میشوی که گویا هیچ گناهی نداشته ام!!!

واین است عظمت پروردگار! که همه تاروپود بنده اش از آن خود اوست....و علیرغم همه بی مهری های این بنده..باز دستگیر اوست....اگر بخواهیم رنگ خدا شویم....اندکی حلیم شویم...

خطای دیگران را نبینیم...

@namazesobh


رنگ خدا

رنگ خدا

رنگ خدا

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها